top of page

Kunsteducatie

Sinds 2004 ben ik werkzaam in het kunstonderwijs in zowel het voortgezet onderwijs als het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In en buiten het onderwijs ben ik actief met het ontwikkelen van kunsteducatie. Kunst prikkelt, verwondert, verrast en ontroerd. Met elkaar op zoek naar verbinding, ontmoeting en experiment. Het gaat niet om mooi, het gaat om betekenis, expressie, beleving en reflectie.

Diverse projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met het culturele veld, de gemeente en andere lokale partijen. Heb je interesse in een project  of samenwerking? Neem gerust contact met me op:-).  

Essay: Verbindings

kunstenaar

Essay

 

Een kunsteducator is een verbindingskunstnaar.

klik op de foto en het essay opent.

portret.jpg

Ervaringsgericht en betekenisvol leren in het museum 

Een onderzoek in de vorm van een theoretische en praktische verkenning van ervaringsgericht en betekenisvol leren voor vmbo-leerlingen.  In 1998 heeft het project ‘Onze Vader en Ons Moeder plaats gevonden in Museum jan Cunen. Een bijzonder project dat als uitgangspunt dient in dit onderzoek waar het museum is ingericht als atelier. Onder begeleiding van kunstenaar David Bade is er een groot kunstwerk gemaakt  met VMBO-leerlingen. 

Het onderzoek heeft als praktische uitkomst een aanbeveling voor museum educatoren en docenten beeldend onderwijs met als doel het belang te onderstrepen van de samenwerking tussen onderwijs en musea met betrekking tot ervaringsgerichte en betekenisvolle onderwijservaring voor vmbo-leerlingen.

pitch OVOM klein.jpg

Advies kunsteducatie

Een beleidsadvies voor het Bonnefantenmuseum Maastricht met daarin  drie concrete beleidsaanbevelingen aan de hand van de veranderende samenleving met allochtone nieuwkomers.

Bonnefanten-logo.jpg

Dierbare verhalen

Een project waarbij bewoners van een verzorgingshuis op actieve wijze in contact worden gebracht met de directe omgeving doordat verhalen worden opgehaald, gedeeld en beeldend worden samengebracht.  

Kunst | Poezie| Fotografie| Scholieren| Buurtbewoners| Welzijn| Gemeente| Buurtbewoners| 

KUNSTROUTE DIERBARE VERHALEN.jpg

Advies kunsteducatie 

Een advies uitgebracht in opdracht van  Mytylschool Tilburg.

Hoe kan kunsteducatie optimaal geïmplementeerd worden in de leerlijn onderbouw voor kinderen met een ernstige beperking. 

download.jpg

Project Jheronimus Bosch in het VMBO

In samenwerking met Jheronimus Bosch Art centrum, Brabants museum, Muzerije, Bureau Babel en alle vakgroepen in de onderbouw VMBO is een projectweek ontwikkelt waar leerlingen kennismaking met de wereld van Jheronimus Bosch en de Middeleeuwen. Naast interactieve geschiedenislessen en vormgeving van ruimtelijke Jeroen Bosch figuren activiteiten waaronder bezoek aan het Jheronimus Bosch Art centrum, vaartocht over de Binnendieze, bezoek en beklim de Sint Jan, speurtocht door de stad.

Doelstelling: kennis maken, beleven, creëren verdiepen, verwonderen, reflecteren en genieten.

1102cul%2000_figuur_03.jpg
bottom of page